Zarejestruj się

Kategoria: Ecommerce

Jak wypromować sklep internetowy?

Branżę e-commerce możemy rozumieć jako szeroko pojęty handel elektroniczny. Rynek ten z roku na rok staje się coraz bardziej dochodowy. Dodatkowo taka forma sprzedaży wiąże

Jak wykorzystać Facebook Ads dla e-commerce?

Istnieje wiele sposobów na wypromowanie sklepu internetowego. Niektóre z nich przynoszą efekty szybko, z kolei inne wymagają więcej czasu. W przypadku nowych sklepów internetowych ważne

Jak zmniejszyć bounce rate w Twoim sklepie

Kon­ku­ren­cja w Inter­ne­cie jest coraz bar­dziej zawzięta. Nie­za­leż­nie od tego czy patrzymy na pol­ski czy glo­balny rynek, fir­mom coraz cię­żej przy­cią­gnąć uwagę użyt­kow­ni­ków a jesz­cze

Narzędzia e-commerce: marketing

W dobie szybko rozwijających się technologii i marketingu 4.0 nastąpiła ogromna zmiana w sposobie, w jakim marki komunikują się z klientami. Szczególnie widoczne jest to