, ,

Artykuły sponsorowane w promocji e-commerce

ikona-data-publikacji

Opublikowano

02/06/2020

ikona-data-publikacji

Opublikowano

02/06/2020

Promocja e-commerce może przybierać różne formy. Na popularności przybiera jedna z form reklamy natywnej, czyli artykuł sponsorowany. Aby stworzyć dobry artykuł sponsorowany, który spełnia swoje zadania potrzeba umiejętności i wyczucia. Taki artykuł nie może być nachalną reklamą. Czym tak naprawdę jest artykuł sponsorowany i jak go stworzyć? Jak dobierać współpracę tak, aby promocja przynosiła zamierzone skutki? Na te inne pytania odpowiemy w tym tekście.

Co to jest artykuł sponsorowany?

Artykuł sponsorowany ma na celu wypromować firmę sponsorską, poprawić jej wizerunek lub poinformować odbiorców o jej istnieniu czy nowym produkcie. Powinien wywołać w odbiorcy emocje. Jest do dobra alternatywa w dobie wszechobecnych reklam multimedialnych, którymi każdy z nas jest wręcz zasypywany. Ten rodzaj promocji jest dość subtelny i bardzo często odpowiada na pytania, które pojawiają się w głowie odbiorcy po zobaczeniu czy usłyszeniu hasła reklamowego. W artykule sponsorowanym należy skupić się na tym, aby pokazać markę pod jak najlepszym kątem, jednak nie mogą być to same pochwały na temat firmy. Klient chce zobaczyć, w jaki sposób Twoja firma może pomóc mu rozwiązać dany problem. Do tego celu bardzo często używany jest storytelling – za pomocą historii przedstawia się firmę jako remedium na konkretny problem klienta. Jest to dość subtelny sposób, który doceniają odbiorcy. Decydując się na artykuł sponsorowany, musisz zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

 1. Co jest Twoim celem? Starasz się pozyskać link pozycjonujący stronę czy może pragniesz zwiększyć ruch na stronie.?
 2. Kto jest Twoją grupą docelową? Na której grupie odbiorców zależy Ci najbardziej, a która jest mniej istotna?
 3. Jaki masz budżet? Od tego, ile jesteś w stanie zainwestować w publikację artykułu, zależy na jakiej stronie się pojawi.

Po przemyśleniu powyższych kwestii czas podjąć działania. Po omówieniu szczegółów z copywriterem oraz specjalistą SEO prace nad artykułem sponsorowanym mogą rozpocząć się pełną parą.

Jak pozy­ski­wać linki przez con­tent mar­ke­ting

Link buil­ding jest ści­śle zwią­zany z dzia­ła­niami SEO. Jak zwięk­szyć ruch na stro­nie i pozy­skać war­to­ściowe linki? Należy zacząć od dobrego rese­ar­chu ser­wi­sów i por­tali, które dzia­łają w Two­jej branży. Musisz zasta­no­wić, które strony mają wystar­cza­jący dobry ruch, aby pomóc Two­jej. Teraz wystar­czy zacząć pisać posty gościnne i cze­kać na zwięk­szony ruch na stro­nie. Ważne jest, by nie sku­piać się na ilo­ści, dla algo­ryt­mów Google liczy się jakość. Jeżeli zbyt dużo lin­ków o wąt­pli­wej jakości będzie odsy­łało do Two­jej strony, dla Google może stać się to podej­rzane. Wtedy nie­stety, wpad­niesz w jego fil­try. A to nie ozna­cza nic dobrego dla pozy­cjo­no­wa­nia i ruchu na stro­nie.

Bardzo dobrym pomysłem jest utworzenie bloga na swojej domenie. Zacznij tam publikować wartościowe treści dla swoich użytkowników. Porady lub teksty omawiające najnowsze nowinki z branży. Dzięki temu zwiększysz ruch na stronie, zdobędziesz sympatię i zaufanie swoich odbiorców. Z biegiem czasu coraz więcej użytkowników będzie linkowało do Twoich treści z bloga. W ten sposób pozyskasz wartościowe linki.

Mówiąc o pozyskiwaniu linków, należy wspomnieć i wyjaśnić czym są anchory. W skrócie są to linki zakotwiczone w tekście. Aby Google dobrze pozycjonowało stronę, na której znajduje się anchor, link musi być zakotwiczony w sposób naturalny. Linkowany tekst musi być powiązany z tym, co znajduje się na linkowanej stronie. Jakie są rodzaje anchorów?

 • Exact match – jest to dokładne dopasowanie do kluczowej frazy, na którą dana strona pozycjonuje. Stosowanie ich wymaga strategii i większego doświadczenia. Jeżeli zbyt często będziesz się nimi posługiwał, może być to uznane przez Google za manipulację. Dla Google manipulacja to czyn zabroniony dlatego może mieć to nieprzyjemne skutki.
 • Partial match – idąc po kolei w kwestii dopasowania do frazy kluczowej czas na partial match. W tym przypadku fraz kluczowa jest odmieniona lub rozbudowana. Odmiana słów jest oczywiście zgodna z algorytmami a co więcej, wzmacnia także profil linków.
 • Zero match – jest to anchor, który nie jest dopasowany do żadnej frazy kluczowej. Najczęściej są to odnośniki do popularnych CTA czyli “Kliknij Tutaj!”, “Kup Teraz!” etc.
 • Linki brandowe – nazwa dość mocno sugeruje, czym tak właściwie są tego typu anchory. Linki brandowe to tak naprawdę marka, nazwa konkretnej firmy.
 • Adres URL – w tym przypadku to link do strony docelowej jest anchorem. Razem z partial match oraz zero match są jednymi z bezpieczniejszych sposobów linkowania.

Jak poprawić moc linka? Dbając o to, by w otoczeniu zakotwiczonego linka znalazły się frazy powiązane z frazą kluczową, którą chcesz pozycjonować. Mamy na myśli np. definicje czy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Im więcej takich treści wokół, tym bardziej rośnie moc anchora.

Zmiany Google

Po dość gło­śnych zmia­nach, które wpro­wa­dziło Google w swoim algo­ryt­mie wymiany bac­kli­nkami prze­stały być aż tak opła­calne. Teraz dla Google liczy się jakość tek­stu, w któ­rym dany link się znaj­duje. Od czasu zmian w algo­ryt­mach, wielu con­tent mar­ke­te­rów prze­stało pole­gać na swo­ich zaple­czach bac­klin­ko­wych. W zamian skupilii się na pisa­niu war­to­ścio­wych tre­ści dla ser­wi­sów, które mają dobrą widocz­ność dla Google oraz dobry ruch na stro­nie. Także pisząc arty­kuł spon­so­ro­wany, autor musi pamiętać, aby nie była to nachalna rekla­ma lin­ko­wa­nej strony. Tekst musi poka­zy­wać dobre strony jed­nak w sub­telny, wła­ściwy dla algo­ryt­mów Google spo­sób.

Aby tworzyć treści zgodne z algorytmami Google, warto rozróżniać podstawowe typy linków:

 • Linki wewnętrzne – to one przenoszą użytkownika na podstronę w jednym serwisie
 • Linki zewnętrzne – to te, które odsyłają poza daną stronę internetową lub prowadzą do niej użytkownika z zewnętrznego źródła
 • Linki dofollow – każdy specjalista SEO powie, że są to najbardziej skuteczne, przez co najbardziej pożądane linki. Dlaczego? Dla algorytmu Google atrybut dofollow niesie wysoką wartość danego źródła linku. Można powiedzieć, że działa jak polecenie dla strony, do której odsyła
 • Linki nofollow – to także jest atrybut osadzony w kodzie HTML linku. Jak można się domyślać, informacja dla algorytmu Google jest zupełnie odwrotna niż w przypadku dofollow. Atrybut nofollow oznacza, że link nie jest na tyle istotny, aby mógł być przydatny w kwestii pozycjonowania. Niemniej jednak specjaliści SEO od lat spierają się w tej kwestii. Jeżeli wszystkie linki zawierałyby atrybut dofollow, nie byłaby to naturalna sytuacja. Dlatego linki nofollow pomagają zachować równowagę i naturalność, która dobrze wypada w algorytmach Google.

Znając podstawowe rodzaje linków oraz to, w jaki sposób Google zmieniło ich postrzeganie, można śmiało zaczynać przygodę z link buildingiem. Posiadając tę wiedzę, wiesz jak postępować, by nie wpaść w filtry Google oraz by Twoja strona była dobrze pozycjonowana.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitter

Zapisz się do newslettera

Otrzymasz powiadomienia o naszych nowych artykułach drogą mailową.

Podobne wpisy

Dzielimy się wiedzą, case studies i przepytujemy ekspertów, by pomóc Twojej firmie wykorzystywać w pełni marketingowy potencjał sieci.

Link Planner: Case study Ratanland.pl

Planujecie stworzyc kampanię link buildingu? Zainspirujcie się naszym nowym case study kampanii ratanland.pl! To kolejne działania, które zostały zaplanowane przy użyciu Link Plannera i przyniosły satysfakcjonujące efekty!

Nowość! Integracja z Google Search Console!

Integracja z Google Search Console W Linkhouse stosujemy innowacyjne rozwiązania, aby wszystkie Twoje publikacje były jak najszybciej widoczne w organicznych wynikach wyszukiwania! W związku z